loading...


 


II Wewnątrzszkolne Warsztaty Młodego Klarnecisty

II Wewnątrzszkolne Warsztaty Młodego Klarnecisty
23/04/2013 g.20:00II WEWNĄTRZSZKOLNE WARSZTATY MŁODEGO KLARNECISTY

Dnia 23.04.2013 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Goleniowie odbyły się II Wewnątrzszkolne Warsztaty Młodego Klarnecisty, które poprowadził prof. Bogusław Jakubowski z Akademii Sztuki
w Szczecinie. w zajęciach wzięli udział młodzi adepci gry na klarnecie z Goleniowa oraz z naszej filii
w Nowogardzie. Warsztaty przeprowadzone były w systemie lekcji otwartych, dzięki czemu nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie mogli wymienić się swoimi doświadczeniami
i oczywiście skorzystać z cennych wskazówek profesora. Wszystko przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze. Podczas przerwy w warsztatach mogliśmy wzmocnić się pysznym obiadem, za co serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców. Ukoronowaniem warsztatów był koncert, podczas którego wystąpił m.in. prof. Bogusław Jakubowski. Zaprezentował on wspólnie z p. Dorotą Maciaszczyk „Preludia taneczne” Witolda Lutosławskiego, wpisując się tym samym w obchody roku poświęconego temu wspaniałemu kompozytorowi. Po profesorze wystąpili wybrani uczestnicy warsztatów
w różnorodnym repertuarze oraz trio złożone z p. Anety Ostafin-Mirosz, p. Małgorzaty Przybysz
i p. Doroty Maciaszczyk, które zapoznało publiczność z muzyką Felixa Mendelssohna.

Myślę, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz rodzice uważają warsztaty za udane. Wyrażam nadzieję, że zwyczaj organizowania takich imprez na dobre zagości w naszej szkole i spotkamy się na podobnych zajęciach w kolejnych latach.

Małgorzata Przybysz
© Copyright 2013 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.