loading...


 


Tu jesteś: Kontakt
Powrót

Szkoła Muzyczna I Stopna w Goleniowie

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
tel. 91 431 32 66, e-mail: smgoleniow.up@wp.pl

Adres skrytki na ePUAP:

/szkolamuzyczna/muzyczna

Filia w Nowogardzie

Plac Wolności 9, 72-200 Nowogard
tel. 501596129, e-mail: smgoleniow.up@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW do PRACY

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl , Telefon:608442652,

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i przyszłych rekrutacji lub przez okres wyznaczony przez administratora,

  5. w dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo do żądania od  administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, 

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w  pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Napisz do nas!
© Copyright 2013 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.